Algemene tandheelkunde

Een gezond gebit is een groot goed. Om eventuele gebitsproblemen te voorkomen is een regelmatig bezoek aan de tandarts van belang. Over het algemeen geldt, dat we 2x per jaar voor een periodieke controle naar de tandarts moeten gaan.

Op die manier bent u er tijdig bij om eventuele gebitsproblemen vast te stellen en te laten behandelen.

Indien nodig kunt u op tijd worden doorverwezen naar een specialist, bijvoorbeeld op het gebied van

tandvleesontsteking (de parodontoloog) of beugels (de orthodontist).

 

U kunt met het hele gezin bij ons terecht voor algemene tandheelkundige behandelingen.

BEHANDELINGEN
Onder de algemene tandheelkunde vallen de (half)jaarlijkse periodieke controle, het vullen van kiezen en het plaatsen van kronen en bruggen. Deze activiteiten maken deel uit van onze dagelijkse werkzaamheden.

Wij werken nauw samen met andere specialisten in de regio, waaronder een

- orthodontist (gespecialiseerd in gebitscorrecties)

- parodontoloog (gespecialiseerd in tandvleesbehandeling)

- pedontoloog (gespecialiseerd in kindertandheelkunde)

waar wij u desgewenst naar door kunnen verwijzen.

 

WELKOM BIJ TIPMONDZORG